Kalendarz

Wykorzystanie technologii przyrostowych do wytwarzania adapterów wentylacji pacjentów chorujących na COVID-19

Nasi specjaliści z Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” wspierają walkę z koronawirusem.

Jednym z celów współpracy Politechniki Wrocławskiej i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu w ramach tego konkursu jest zachęcenie do stosowania metod wytwarzania przyrostowego do produkcji części zamiennych i alternatywnych części medycznych jaki i środków ochrony indywidualnej do walki z pandemią. Wspólnie z partnerem, w ramach tego zadania, opracowali dwa typy adapterów do wentylacji pacjentów chorujących na COVID-19. 

Pierwszą częścią zamienną, nad którą pracowali specjaliści z PWr był adapter do reduktora tlenu, urządzenia służącego do regulacji ciśnienia gazu podawanego pacjentowi. Zastosowanie dedykowanego adaptera zapewnia prawidłowe i bezpieczne połączenie pomiędzy regulatorem tlenu a rurką prowadzącą do aparatu tlenowego. Jest to element niezbędny do zapewnienia stabilnej i właściwej dystrybucji tlenu, którego łańcuchy dostaw w wyniku pandemii zostały przerwane. Z pomocą przyszły technologie przyrostowe, które nie tylko pozwoliły na szybkie wytworzenie pierwszej serii, niezbędnej do rozpoczęcia leczenia, lecz również na dostosowanie opracowanego modelu do innych, starszych typów reduktora, które do tej pory nie mogły być wykorzystane.

Kolejnym z przykładów wykorzystania technologii przyrostowych w walce z koronawirusem był adapter do nawilżacza oddechowego. Również w wypadku zerwanych łańcuchów dostaw brakowało dedykowanych dla urządzenia donosowych kaniuli tlenowych. Zaprojektowany adapter pozwolił na podłączenie i uruchomienie tlenoterapii z wykorzystaniem innego typu kaniuli, zapewniając leczenie pacjentom z zaburzeniami oddychania.

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.