Kalendarz

“Drukowane” części silników lotniczych – wyniki projektu INNSLOT

Nasi specjaliści od technologii przyrostowych z Politechniki Wrocławskiej z końcem marca 2021 r. ukończyli realizację projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania złożonych geometrycznie, cienkościennych komponentów silników lotniczych ze stopów na bazie niklu (TECHMATSTRATEG1/347514/7/NCBR/2017)”. Projekt został zrealizowany wspólnie z partnerami, firmą Pratt & Whitney Kalisz sp. z o.o. – producentem części do silników lotniczych oraz Instytutem Lotnictwa w Warszawie (Sieć Badawcza Łukasiewicz) – jednostką R&D specjalizującą się w badaniach dla rynku lotniczego. 

Wspólnie z partnerami projektu opracowano i przebadano proces wytwórczy, oparty o technologię LPBF (ang. Laser Powder Bed Fusion), który umożliwia produkcję cienkościennych aparatów kierujących. Zadaniem aparatów kierujących jest zarządzanie strugą gazu przepływającą przez silnik turbinowy. Aparaty kierujące stosuje się zarówno w sprężarce (zimny koniec) jak i w turbinie (gorący koniec) silników lotniczych. 

Na dziś opracowano proces technologiczny obejmujący zarządzenia materiałem proszkowym (wsad do procesu LPBF), wytwarzanie przyrostowe, obróbkę cieplną, obróbkę powierzchniową oraz proces kontroli jakości. Taki przebieg procesu pozwala na uzyskanie wysokiej jakości części, charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością statyczną i zmęczeniową, a także spełnia wymagania związane z dokładnością geometryczną. Wyniki projektu są obiecujące i choć wymagają jeszcze działań wdrożeniowych, m.in. związanych z klasyfikacją i certyfikacją części i procesu wytwórczego, w przyszłości mogą stanowić jeden z procesów technologicznych wykorzystywanych do produkcji aparatów kierujących i podobnych, cienkościennych części silników lotniczych. 

Przewiduje się, że optymalizacja geometrii takich części, przykładowo: topologiczna, konsolidacyjna i funkcjonalna, wykorzystana przy projektowaniu i uwzględniająca możliwości zapewniane dzięki wykorzystaniu technologii przyrostowych, pozwolą na poprawę nie tylko kosztów produkcji złożonych części lotniczych tego typu, ale po oswojeniu technologii, również podniesienie ich wydajności aerodynamicznej i efektywności energetycznej. 

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.