Kalendarz

Łączymy siły i działamy!

W ramach projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przeprowadzili szereg działań o charakterze doradczym. Działania te objęły szeroką grupę przedsiębiorstw, wywodzących się z różnych branż. Beneficjentami były zarówno duże organizacje, firmy z sektora MŚP, startupy, jak i klaster gospodarczy. Efektem jest kontynuacja współpracy konsorcjantów Level 4.0 z przedsiębiorcami, a także złożone wspólne wnioski o dotacje skierowane na projekty badawczo-rozwojowe, finansowane przez Naukowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Współpraca z firmą Divante zaowocowała złożonym wnioskiem do NCBiR o dofinansowanie projektu „Divante Open Pay – opracowanie innowacyjnej, cyfrowej, lojalnościowej karty”. Projekt został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał dofinansowanie. Zakłada on przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej, cyfrowej i lojalnościowej karty płatniczej z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów uczenia maszynowego i technologii blockchain.

Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w ramach projektu Level 4.0 nawiązał współpracę z przedsiębiorstwem ZAP Rachunkowość Sp. z o.o. Firma ta jest producentem nowoczesnego oprogramowania klasy ERP „ZAPR-system” umożliwiającego integrację realizacji wszystkich procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Obecnie system został rozszerzony o moduł SmartWork2B opracowany w ramach dotacji z programu RPWP.01.02.00-30-0115/17. Zawiera on zestaw funkcji umożliwiających rozliczanie zadań produkcji (MES) i jest dostępny przez przeglądarki oraz urządzenia mobilne. ZAP Rachunkowość Sp. z o.o. świadczy równolegle usługi z zakresu rachunkowości. W wyniku współpracy złożono wniosek do NCBR o dofinansowanie projektu mającego na celu wdrożenie technologii kognitywnych, wspomagających realizację procesów controllingowych w „ZAPR-System”.ZAP RACHUNKOWOŚĆ Sp. z o.o. | e-mail: zapr@zapr.pl

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.