Kalendarz

Łączymy siły i działamy!

W ramach projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przeprowadzili szereg działań o charakterze doradczym. Działania te objęły szeroką grupę przedsiębiorstw, wywodzących się z różnych branż. Beneficjentami były zarówno duże organizacje, firmy z sektora MŚP, startupy, jak i klaster gospodarczy. Efektem jest kontynuacja współpracy konsorcjantów Level 4.0 z przedsiębiorcami, a także złożone wspólne wnioski o dotacje skierowane na projekty badawczo-rozwojowe, finansowane przez Naukowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Współpraca z firmą Divante zaowocowała złożonym wnioskiem do NCBiR o dofinansowanie projektu „Divante Open Pay – opracowanie innowacyjnej, cyfrowej, lojalnościowej karty”. Projekt został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał dofinansowanie. Zakłada on przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej, cyfrowej i lojalnościowej karty płatniczej z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów uczenia maszynowego i technologii blockchain.

Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w ramach projektu Level 4.0 nawiązał współpracę z przedsiębiorstwem ZAP Rachunkowość Sp. z o.o. Firma ta jest producentem nowoczesnego oprogramowania klasy ERP „ZAPR-system” umożliwiającego integrację realizacji wszystkich procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Obecnie system został rozszerzony o moduł SmartWork2B opracowany w ramach dotacji z programu RPWP.01.02.00-30-0115/17. Zawiera on zestaw funkcji umożliwiających rozliczanie zadań produkcji (MES) i jest dostępny przez przeglądarki oraz urządzenia mobilne. ZAP Rachunkowość Sp. z o.o. świadczy równolegle usługi z zakresu rachunkowości. W wyniku współpracy złożono wniosek do NCBR o dofinansowanie projektu mającego na celu wdrożenie technologii kognitywnych, wspomagających realizację procesów controllingowych w „ZAPR-System”.ZAP RACHUNKOWOŚĆ Sp. z o.o. | e-mail: zapr@zapr.pl