Kalendarz

Oferta Level 4.0. Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach działalności Digital Innovation Hub?

Nasze wsparcie kierujemy do szerokiego grona beneficjentów. Do korzystania z oferty Level 4.0, chcemy zachęcić osoby i firmy o różnym poziomie dojrzałości technologicznej, które szukają innowacyjnych rozwiązań, w celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Dzięki naszym działaniom demonstracyjnym, edukacyjno-szkoleniowym, doradczym i implementacyjnym, mają szansę sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi gwałtowny rozwój technologiczny i zyskać przewagę rynkową. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy więc kadrę zarządzającą i specjalistów z małych, dużych i średnich przedsiębiorstw, startup’owców, grupy badawcze, klastry i izby gospodarcze, organizacje oraz pracowników akademickich i studentów. Warto podkreślić, że nasze wsparcie ma charakter nieodpłatny, a środki na jego realizację pochodzą z Ministerstwa Rozwoju. Skontaktuj się z nami, by zapisać się na wybrane wydarzenia lub daj znać znajomym, którzy mogą być zainteresowani.