Kalendarz

Oferta Level 4.0. Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach działalności Digital Innovation Hub?

Nasze wsparcie kierujemy do szerokiego grona beneficjentów. Do korzystania z oferty Level 4.0, chcemy zachęcić osoby i firmy o różnym poziomie dojrzałości technologicznej, które szukają innowacyjnych rozwiązań, w celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Dzięki naszym działaniom demonstracyjnym, edukacyjno-szkoleniowym, doradczym i implementacyjnym, mają szansę sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi gwałtowny rozwój technologiczny i zyskać przewagę rynkową. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy więc kadrę zarządzającą i specjalistów z małych, dużych i średnich przedsiębiorstw, startup’owców, grupy badawcze, klastry i izby gospodarcze, organizacje oraz pracowników akademickich i studentów. Warto podkreślić, że nasze wsparcie ma charakter nieodpłatny, a środki na jego realizację pochodzą z Ministerstwa Rozwoju. Skontaktuj się z nami, by zapisać się na wybrane wydarzenia lub daj znać znajomym, którzy mogą być zainteresowani.

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.