Kalendarz

Cyberbezpieczeństwo w biznesie – członkowie DIH dzielą się wiedzą

Jednym z najważniejszych obszarów, na którym skupiamy działania naszego Konsorcjum jest edukacja przedsiębiorców w zakresie innowacji i nowych technologii. Ważnym elementem wdrażania nowych rozwiązań do świata biznesu jest cyberbezpieczeństwo. Dlatego to na nim skupiliśmy się podczas przygotowywania kolejnych treści edukacyjnych. Oto przegląd niektórych z nich.

Czy 5G może być zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa?

Ostatnio coraz więcej mówi się o korzyściach, jakie przyniesie aktualizacja standardu sieci bezprzewodowej. Piąta generacja technologii mobilnej pozwoli na jeszcze szybszy rozwój branż, których działania opierają się na procesach cyfrowych. Postęp odmieni również te sektory gospodarki, które ze względu na zbyt małą przepustowość dotychczasowej sieci oraz występujące w niej opóźnienia nie mogły wykorzystać potencjału kryjącego się w najnowszych rozwiązaniach dla biznesu.

Ten obiecujący krok w kierunku innowacji wymaga jednak rozwagi i procesowego podejścia. Tworzenie nowoczesnej infrastruktury na słabych podstawach bezpieczeństwa to budowanie na piasku. Niewystarczający poziom ochrony będzie bowiem zagrożeniem nie tylko dla użytkowników, ale również dla wielkich organizacji, a nawet struktur państwowych.

Z artykułu dowiesz się, które branże najbardziej zyskają na aktualizacji standardu sieci oraz jakie korzyści i zagrożenia czekają na jej użytkowników.

Artykuł przeczytasz tutaj.

Technologiczny „End of Life” – czyli zagrożenia płynące z używania przestarzałej technologii

Autorem tego artykułu jest Paweł Wałuszko – wieloletni praktyk, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z międzynarodowym doświadczeniem. O tym, z czego wynika używanie oprogramowania, które przekroczyło próg „end of life” dowiesz się z artykułu na blogu TestArmy. Dodatkowo możesz poznać zagrożenia płynące z korzystania z systemów, które nie są dalej wspierane przez producentów.

Rozwiązania, które nie są aktualizowane są również przyczyną utrudnień we wdrażaniu innowacji, dlatego temat jest szczególnie istotny dla przedsiębiorców, którym zależy na budowaniu nowoczesnych firm.

Artykuł przeczytasz tutaj.

Jak zadbać o bezpieczeństwo IoT w biznesie?

Wdrożenie piątej generacji sieci bezprzewodowej to bodziec do rozwoju nowych pomysłów biznesowych. Standard 5G pozwala przetwarzać coraz większe ilości danych oraz wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji. Cyfrowa transformacja świata biznesu będzie korzystna dla wielu firm. Szczególnie tych, które nauczą się wykorzystywać zalety nowego połączenia bezprzewodowego do skuteczniejszego odpowiadania na potrzeby klienta. 

Niewątpliwie jednak zmiany niosą za sobą ryzyko powstania luk bezpieczeństwa i wzrost zagrożenia cyberatakami. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, jak im zapobiec.

Artykuł przeczytasz tutaj.

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.