Kalendarz

Tworzymy Polską Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych!

Cyfrowa transformacja to wsparcie w rozwoju firm, zwiększenie ich efektywności i zmiana w postrzeganiu prowadzenia działalności czy doświadczeń klienta. Wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 niesie za sobą sporo korzyści, które usprawniają codzienną pracę i zwiększają konkurencyjność podmiotu na rynku. Z tego powodu powstała inicjatywa Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych (PSHIC), która ma za zadanie pomóc polskim przedsiębiorcom sprawnie przejść na wyższy poziom innowacji.

Obecnie Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych łączy ze sobą pięć ośrodków zlokalizowanych w różnych miastach Polski: Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk oraz Warszawa. Nasze konsorcjum znajduje się wśród liderów wyłonionych z konkursu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Razem z nami PSHIC tworzą również:

  • Krakowski Park Technologiczny, który wraz z doświadczonymi partnerami technologicznymi tworzą konsorcjum hub4industry,
  • Fundacja UAM-Poznański Park Naukowo-Technologiczny, wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz firmy Apollogic sp. z o.o. działają jako DIH.
  • Voicelab.AI, z Politechniką Gdańską jako partnerem, pracują pod nazwą DIH4.AI
  • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy to jeden z 4 partnerów konsorcjum DIH5G.

Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych jest finansowana przez MRPiT w ramach projektu „Przemysł 4.0”, realizującego politykę innowacyjną państwa. Powstała ona z zamiarem standaryzacji świadczenia usług przez DIHy na wysokim poziomie, a tym samym możliwe efektywnego wsparcia polskich firm w transformacji z wykorzystaniem najnowszych technologii takich jak: łączność 5G, algorytmy uczące się, Internet Rzeczy, technologie przyrostowe czy też automatyka i robotyka. Zakres działań PSHIC skupia się na aspekcie edukacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz implementacyjnym. Do zadań partnerów należy szerzenie wiedzy o innowacjach cyfrowych oraz korzyściach, jakie mogą dostarczyć biznesom. Ponad to, prowadzenie szkoleń oraz demonstracji, by przedsiębiorcy mogli w sposób praktyczny poznać rozwiązania Przemysłu 4.0, a następnie umówić się na spotkanie doradcze, podczas którego eksperci przedstawiają możliwości spersonalizowanych innowacji i optymalizacji. Jako ostatnie działania Hubów wymienimy pomoc we wdrożeniu konkretnych rozwiązań do firmy np. w integracji i uruchamianiu nowych urządzeń, systemów czy oprogramowania.

Współpraca pomiędzy partnerami PSHIC jest koordynowana przez Platformę Przemysłu Przyszłości, która jest fundacją działającą na rzecz wsparcia w rozwoju i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Już niedługo cała piątka DIHów wchodząca w skład PSHIC będzie funkcjonowała w ramach jednej identyfikacji wizualnej, która ma na celu podkreślenie działań objętych kooperacją tych podmiotów.