Kalendarz

Smart Factory – nowy wymiar doświadczania technologii

Digitalizacja i automatyzacja procesów niosą za sobą olbrzymie korzyści dla Twojego biznesu. Wpływają nie tylko na zwiększenie efektywności pracy, ale także na jej jakość, a tym samym konkurencyjność organizacji na rynku. Wspierają w reagowaniu na zmiany i zarządzaniu w środowisku kryzysowym. W Level 4.0 DIH Wrocław wierzymy w rozwój i wiemy, jak pomóc Ci we wdrożeniu nowoczesnych technologii, by w możliwie prosty i skuteczny sposób wejść na wyższy poziom innowacyjności.

Technologie innowacyjnej linii produkcyjnej

Zmotywowani do wspólnego działania zapraszamy na warsztaty, które ruszają już niedługo wraz z projektem jednego z naszych konsorcjantów, firmy Balluff. W siedzibie przedsiębiorstwa znajduje się demonstracyjna linia produkcyjna – Smart Factory, która stanowi fragment prawdziwego procesu produkcji. Zbudowana przez ekspertów Balluff, modelowa linia w praktyczny sposób przedstawia mechanizm i możliwości rozwiązań Przemysłu 4.0. To zupełnie nowy wymiar doświadczania technologii. Jej celem jest osiągnięcie najkrótszej produkcji gotowych wyrobów z zachowaniem najwyższej wartości wskaźnika OEE. By sprostać temu założeniu, Smart Factory została wyposażona w najnowsze technologie. Wśród nich wyróżnimy:

  1. Machine Learning – zapewnia utrzymanie ruchu urządzeń, poprzez przesyłanie danych do strategicznej jednostki, która dokonuje ich analizy wykorzystując do tego odpowiednie algorytmy. Dzięki zamontowanej sieci czujników Balluff możliwy jest nieustanny monitoring urządzeń. Automatycznie raportowane dane, które wskazywałyby na wystąpienie potencjalnej awarii, pozwalają na wczesną reakcję i szansę na uniknięcie sytuacji kryzysowej.
  2. Machine Vision – systemy wizyjne, które umożliwiają komputerową analizę obrazu zróżnicowanych cech fizycznych badanego obiektu np. ocenę wymiarów, koloru czy jego geometrii. W Smart Factory zainstalowane są dwa takie systemy, które są źródłem informacji dla robotów wchodzących w skład linii i dzięki wykonywanym analizom wspierają proces produkcji, dbając o to, by odbywał się on bez zakłóceń.
  3. Systemy RFID – służą pomocą w przepływie informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pozwalają automatycznie identyfikować oraz śledzić obiekty, na które nakładany jest nośnik danych RFID. W demonstracyjnej linii Balluff zastosowano antenę RFID BIS0133, która podłączona jest do procesora BIS V. Wyróżniającą cechą procesora jest możliwość obsługi aż 4 częstotliwości (13,56MHz, 125kHZ, 433kHz oraz UHF – 860MHz).
  4. Balluff Condition Monitoring (BCM) – technologia, która umożliwia wczesne wykrywanie zmian lub anomalii. Dzięki temu w prosty sposób można kontrolować jakość wykonywanej pracy, uniknąć awarii i sytuacji kryzysowych, a tym samym zwiększyć efektywność linii produkcyjnej. BCM sensor wykorzystany w Smart Factory pobiera dane oraz przeprowadza analizę następujących parametrów: poziomu wibracji w trzech osiach, pomiaru temperatury styku oraz dodatkowo jedna wersja czujnika pozwala na pomiar ciśnienia otoczenia i wilgotności względnej.

Smart Factory to skuteczna edukacja poprzez praktykę i źródło inspiracji w kwestii implementacji najnowszych rozwiązań w Twojej firmie. Zapisz się i zobacz, w jaki sposób innowacyjne procesy mogą wesprzeć pracę i konkurencyjność w Twojej branży. Przypominamy, że w demonstracji możesz wziąć udział na trzy sposoby: offline, online z prowadzeniem, online samoobsługowo.

Już za chwilę startujemy! Zapisz się na prezentację przez naszą stronę level4dih.pl

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.