Kalendarz

Sztuczna inteligencja – Weź udział w otwartym wykładzie!

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt.: 

„Sztuczna inteligencja: Istota i zastosowania
konwolucyjnych sieci neuronowych” 

który odbędzie się 25 marca 2021 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online). Wykład poprowadzony zostanie przez Prof. Bogdana Franczyka* z Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Kolejny wykład otwarty w ramach projektu Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub dotyczyć będzie problematyki związanej ze sztuczną inteligencją, a w szczególności omówiony zostanie potencjał zastosowań konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN – Convolutional neural network).

Wykład odbędzie się na platformie MS Teams. Dołączyć do niego można zapisując się na wydarzenie w zakładce kalendarium, poprzez link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod w aplikacji: xxsg54o.

Dowiedz się więcej o sztucznej inteligencji, posłuchaj wykładu Prof. Bogdana Franczyka!

*Prof. Bogdan Franczyk jest profesorem w Katedrze Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie w Lipsku, na którym kieruje Katedrą Zarządzania Informacją. Jego aktualne zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach takich jak Data Science, Big Data, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, a w szczególności na ich zastosowaniach w organizacjach (w domenach energii, opieki zdrowotnej i logistyki). W obszarach tych Profesor B. Franczyk realizował i nadal kieruje kilkoma projektami naukowo-badawczymi we współpracy z międzynarodowymi partnerami zarówno akademickimi, jak i przedsiębiorstwami. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi wykłady z obszaru m.in. Business Process Management, Data Science, Big Data, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe.

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.