Kalendarz

Sztuczna inteligencja – Weź udział w otwartym wykładzie!

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt.: 

„Sztuczna inteligencja: Istota i zastosowania
konwolucyjnych sieci neuronowych” 

który odbędzie się 25 marca 2021 (czwartek) o godzinie 10.00-11.30 (online). Wykład poprowadzony zostanie przez Prof. Bogdana Franczyka* z Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Kolejny wykład otwarty w ramach projektu Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub dotyczyć będzie problematyki związanej ze sztuczną inteligencją, a w szczególności omówiony zostanie potencjał zastosowań konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN – Convolutional neural network).

Wykład odbędzie się na platformie MS Teams. Dołączyć do niego można zapisując się na wydarzenie w zakładce kalendarium, poprzez link: bit.ly/2Gq4Rdb lub wpisując kod w aplikacji: xxsg54o.

Dowiedz się więcej o sztucznej inteligencji, posłuchaj wykładu Prof. Bogdana Franczyka!

*Prof. Bogdan Franczyk jest profesorem w Katedrze Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie w Lipsku, na którym kieruje Katedrą Zarządzania Informacją. Jego aktualne zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach takich jak Data Science, Big Data, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, a w szczególności na ich zastosowaniach w organizacjach (w domenach energii, opieki zdrowotnej i logistyki). W obszarach tych Profesor B. Franczyk realizował i nadal kieruje kilkoma projektami naukowo-badawczymi we współpracy z międzynarodowymi partnerami zarówno akademickimi, jak i przedsiębiorstwami. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi wykłady z obszaru m.in. Business Process Management, Data Science, Big Data, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe.