Kalendarz

280 milionów zł na wrocławskie innowacje, czyli 5 lat Bonu na dotację!

Mija 5 lat odkąd wystartował Bon na dotację. Jest to program prowadzony przez Wrocławski Park Technologiczny, dzięki któremu wrocławskie firmy pozyskały finansowanie na projekty warte ponad 280 mln złotych!

Bon na dotację to mechanizm, który pomaga przedsiębiorcom w pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Trzeba tu podkreślić, że przygotowanie aplikacji umożliwiającej ubieganie się o jej otrzymanie jest niezwykle złożonym, specjalistycznym i czasochłonnym procesem, szczególnie gdy mówimy o środkach rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, mających pozwolić na tworzenie innowacyjnych technologii, produktów czy usług. Z pomocą przychodzi tu Wrocławski Park Technologiczny, który udziela w formie Bonu na dotację, bezzwrotnego wsparcia dla firm planujących realizację  projektów badawczo-rozwojowych.

Wrocławskie innowacje dzięki Bonowi na dotację

5 lat Bonu na dotację to okazja do podsumowań. Przez ten czas Wrocławski Park Technologiczny zawarł w ramach mechanizmu 84 porozumienia o współpracy z różnego typu przedsiębiorstwami. Aż 30 projektów, które opracowywane były z udziałem Bonu na dotację. otrzymało dofinansowanie. Wskaźnik sukcesu jest więc w bardzo wysoki.

Jakie projekty są realizowane dzięki programowi WPT? Są to m.in. perowskitowe ogniwa słoneczne od Saule Technologies, o których (przy okazji otwarcia w kampusie Wrocławskiego Parku Technologicznego pierwszej na świecie fabryki wytwarzającej te rewolucyjne panele słoneczne) usłyszał niedawno cały świat. To jednak nie wszystko. Skorzystały z niego również przedsiębiorstwa takie jak QNA Technology, które pozyskało środki na prace nad fluorescencyjnym tuszem bazującym na półprzewodnikowych kropkach kwantowych czy biotechnologiczna spółka BIOTTS, która rozwija innowacyjny lek dla cukrzyków aplikowany przez skórę oraz firma Captor Therapeutics, prowadząca prace m.in. nad innowacyjnymi terapiami lekowymi. Dzięki Bonowi rozwija się również firma Scanway, która pozyskała środki na stworzenie ScanSAT, czyli platformy do obserwacji satelitarnych i lotniczych.

Jak działa Bon na dotację?

Mechanizm Bon na dotację polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Środki finansowe pozyskane w ramach programu Bon na dotację, mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę na pokrycie kosztów własnych, poniesionych w ramach prowadzonej działalności lub na wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Co ważne przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie sięgające do 100 proc. kosztów stałych przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowania ze środków UE na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Nabór do mechanizmu Bon na dotację ma charakter otwarty i bezpłatny.

Informacje o bieżących turach przyjmowania zgłoszeń do mechanizmu można zanleźć na stronie Wrocławskiego Parku Technologicznego.