Kalendarz
Ładowanie Wydarzenia

Wizyta studyjna: Projektowanie i wdrożenie procesu technologicznego obróbki hybrydowej części z metali przy wykorzystaniu technologii wytwarzania przyrostowego i obróbki skrawaniem

OPIS WYDARZENIA

Szkolenie wraz z demonstracją obejmuje wprowadzanie do technologii obróbki hybrydowej części z metali przy wykorzystaniu wytwarzania przyrostowego i obróbki skrawaniem. Zaprezentowany zostanie proces wytwarzania przykładowej części w technologii Directed Energy Deposition (DED) oraz jej obróbka wykończeniowa w jednym zamocowaniu na hybrydowej obrabiarce 5 osiowej.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU?

Podczas tego wydarzenia zaznajomisz się z wiodącą technologią obróbki hybrydowej. Przybliżone zostaną obowiązujące normy i standardy opisujące technologie DED. Przedstawione zostaną wady i zalety tej techniki wytwarzania oraz nakreślone będą korzyści wynikające z połączenia procesów technologicznych na jednym stanowisku obróbczym. Poznasz podstawowe parametry technologiczne i ich wpływ na własności wytwarzanych części. Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu projektowania hybrydowych procesów technologicznych z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM Siemens NX.

Szkolenie obejmuje rzeczywisty proces na obrabiarce. Na żywo podczas wizyty w laboratorium zapoznasz się z każdym etapem procesu hybrydowego DED + CNC.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Dla osób początkujących – Menadżerowie, kierownicy i inżynierzy produkcji, konstruktorzy oraz technolodzy, podstawowa wiedza z zakresu technologii przyrostowych (AM) nie jest wymagana.

OPIS TRENERA

mgr inż. Gustaw Koenig, od 2013 roku realizuje projekty badawczo-rozwojowe dla przemysłu w obszarze technologii przyrostowych na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się w technologii Directed Energy Deposition oraz wytwarzaniu hybrydowym z wykorzystaniem CNC. Nauczyciel akademicki w obszarze konstruowania wyrobów użytkowych i maszyn, technologiczności konstrukcji i projektowania procesów wytwarzania.

Dr inż.. Michał Olejarczyk, od dziesięciu lat związany z działalnością na Politechnice Wrocławskiej w obszarze technologii przyrostowych. Specjalizujący się w technologii spiekania proszków tworzyw sztucznych (pLS). Wykonawca w projektach badawczo-rozwojowych dla branży medycznej, lotniczej i obronnej; autor publikacji, raportów dla przemysłów oraz wdrożeń komercyjnych w obszarze AM.

AGENDA

 1. Wprowadzenie

 2. Podstawowe pojęcia i zasada działania technologii DED

 3. Parametry procesu DED

 4. Charakterystyka proszków metali do laserowego przetapiania

 5. Budowa systemów do laserowego spiekania 

6. Charakterystyka proszków metali do laserowego przetapiania

  •  Przerwa kawowa

7. Projektowanie procesu technologicznego DED w środowisku CAD/CAM Siemens NX na przykładzie wybranej części

8. Projektowanie procesu technologicznego obróbki wykończeniowej CNC środowisku CAD/CAM Siemens NX

9. Nowe trendy w obszarze DED + CNC

  • Przerwa na Lunch

10. Wizyta w laboratorium + Q&A

Szczegóły wydarzenia

Data: 27 października
Czas: 09:30 - 15:30
Miejsce: Politechnika Wrocławska
Organizator: Politechnika Wrocławska
Adres: budynek B4, Łukasiewicza 5/7

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.