Kalendarz
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Demonstracja metody hybrydowego wytwarzania części z metali przy wykorzystaniu technologii przyrostowej i obróbki skrawaniem

OPIS WYDARZENIA

Demonstracja obejmuje wprowadzenie do technologii obróbki hybrydowej części z metali przy wykorzystaniu wytwarzania przyrostowego i obróbki skrawaniem. Zaprezentowany zostanie proces wytwarzania przykładowej części w technologii Directed Energy Deposition (DED) oraz jej obróbka wykończeniowa w jednym zamocowaniu na hybrydowej obrabiarce 5 osiowej.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU?

Podczas tego wydarzenia zaznajomisz się z wiodącą technologią obróbki hybrydowej. Przedstawione zostaną wady i zalety tej techniki wytwarzania oraz nakreślone zostaną korzyści wynikające z połączenia procesów technologicznych na jednym stanowisku obróbczym. Poznasz podstawowe parametry technologiczne i ich wpływ na własności wytwarzanych części. Prezentacja obejmuje rzeczywisty proces na obrabiarce.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Dla osób początkujących – Menadżerowie, kierownicy i inżynierzy produkcji, konstruktorzy oraz technolodzy. Podstawowa wiedza z zakresu technologii przyrostowych (AM) nie jest wymagana.

OPIS TRENERA

mgr inż. Gustaw Koenig, od 2013 roku realizuje projekty badawczo-rozwojowe dla przemysłu w obszarze technologii przyrostowych na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się w technologii Directed Energy Deposition oraz wytwarzaniu hybrydowym z wykorzystaniem CNC. Nauczyciel akademicki w obszarze konstruowania wyrobów użytkowych i maszyn, technologiczności konstrukcji i projektowania procesów wytwarzania.   

mgr inż. Piotr Gruber, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym. Prowadzi badania dotyczące technologii przyrostowych w szczególności technologii SLS skupiając się na zastosowaniach w branży medycznej. Doświadczenie w obszarze AM zdobył w licznych projektach badawczo-rozwojowych.

AGENDA

  1.  Wprowadzenie
  2.  Podstawowe pojęcia i zasada działania techniki CNC + DED
  3.  Demonstracja procesu hybrydowego CNC + DED przykładzie wybranej części
  4.  Wizyta w laboratorium + Q&A

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.