Kalendarz
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Nie masz czasu czekać na szkolenie?

Skorzystaj z usługi doradczej lub implementacyjnej

Wytwarzanie przyrostowe w praktyce przemysłowej. Studium przypadku zastosowania warstwowego przetwarzania polimerów

Seminarium internetowe będzie obejmować wprowadzanie do technologii przyrostowych (AM) w produkcji oraz jej wdrażanie w firmie.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Podczas tego webinarium zaznajomisz się z najważniejszymi technologiami AM w wytwarzaniu części z tworzywach sztucznych oraz poznasz różnicę między nimi. Znajdziesz odpowiedź na pytanie o rentowność w produkcji, a w szczególności czy powinniśmy zlecić usługi na zewnątrz, czy też powinniśmy zainwestować we własną produkcję? Dowiesz się o możliwościach wdrożenia AM w nowoczesnym przedsiębiorstwie oraz o tym, jak zmienić produkt lub proces aby wykorzystać potencjał produkcji przyrostowej. Przybliżone zostaną również obowiązujące normy i standardy opisujące technologie AM.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla osób początkujących.

Opis Trenera

Dr inż.. Michał Olejarczyk, od dziesięciu lat związany z działalnością na Politechnice Wrocławskiej w obszarze technologii przyrostowych. Specjalizujący się w technologii selektywnego spiekania proszków tworzyw sztucznych (SLS). Wykonawca w projektach badawczo-rozwojowych dla branży medycznej, lotniczej i obronnej; autor publikacji, raportów dla przemysłów oraz wdrożeń komercyjnych w obszarze AM.

mgr inż. Piotr Gruber, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym. Prowadzi badania dotyczące polimerowych technologii przyrostowych w szczególności technologii SLS skupiając się na zastosowaniach w branży medycznej. Doświadczenie w obszarze AM zdobył w licznych projektach badawczo-rozwojowych.

Agenda

a) Wprowadzenie. Produkcja z wykorzystaniem technologii AM w porównaniu z produkcją konwencjonalną.
b) Motywacja – możliwości i ograniczenia AM.
c) Podstawowe pojęcia i zasada działania technologii AM.
d) Podstawy procesów: stereolitografia (SL), Selective Laser Sintering (SLS), Multi Jest Fusion (MJF), Fused Deposition Modeling (FDM), Multi Jet Modeling (MJM).
e) Ekonomiczne i techniczne aspekty wdrażania technologii AM.
f) Kryteria wdrażania technologii przyrostowej i możliwe scenariusze.
g) Outsourcing a produkcja własna (in-house)?
h) Standaryzacja w AM.

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.