Kalendarz
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Jak zwiększyć wydajność swojej produkcji dzięki monitorowaniu maszyn?

Opis

Przestoje maszyn, nieustanne  naprawy i rosnące koszty- znasz to?

Zacznij monitorować procesy  w swojej fabryce i wprowadź ją w XXI wiek! Zlokalizuj i zarejestruj usterki, popraw konkurencyjność poprzez innowacyjne koncepcje przeglądów i wreszcie zredukuj koszty!

Czym jest Condition Monitoring i dlaczego warto z niego korzystać?
  • To jeden ze sposobów na realizację predykcyjnej strategii utrzymania ruchu.
  • Dostarcza niezbędne dane dla optymalizacji procesów, analizy oraz podejmowania decyzji biznesowych.
  • Zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji, dostępność oraz trwałość i niezawodność maszyn i urządzeń.
Monitorowanie stanu maszyn i urządzeń

Systemy kontroli stanu technicznego i ich komponenty przyczyniają się do wydajnej i bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń w przemyśle. Dzięki zastosowaniu czujników można zapobiec zakłóceniom w procesie produkcji spowodowanym nieplanowanymi przestojami.

Czujniki monitorujące (np. czujniki temperatury, ciśnienia, poziomu, wibracji) dostarczają dane na temat stanu instalacji. Analiza tych danych jest kluczowa w planowaniu i optymalizacji przeglądów maszyn. Monitorowanie stanu pozwala na szybsze wykrywanie zmian, takich jak zużycie poszczególnych komponentów, oraz lepszą koordynację konserwacji maszyn.

Co może powodować brak monitoringu stanu maszyn?
  • Bez stałej kontroli nie posiadamy danych do optymalizacji produkcji i kosztów.
  • Nieoczekiwane awarie ograniczają wydajność maszyn i wpływają na zmniejszenie wskaźnika OEE.
  • Nieplanowane przestoje utrudniają sprawne zarządzanie produkcją i są powodem strat finansowych.
  • Problemy jakościowe wpływają negatywnie na efektywność produkcji.

Poznaj Balluff Condition Monitoring- narzędzie , które nadzoruje pracę maszyn, wykrywając zmiany i anomalie, mogące wpływać na nieplanowane przestoje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na webinarium Balluff Condition Monitoring. Sprawdź kondycję parku maszynowego na swojej produkcji!

Opis trenera

Tomasz Dawid tak pisze o sobie: „Dla mnie automatyka przemysłowa to nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja. Od zawsze ogromną satysfakcję sprawiał mi dobór, projektowanie i uruchamianie systemów automatyki oraz wspieranie tego typu zadań. Aktualnie poprzez wsparcie sił sprzedaży oraz edukację spełniam się w rozwiązywaniu problemów klientów w celu podnoszenia ich konkurencyjności w zgodzie z wymaganiami i trendami przemysłu 4.0. Tomasz Dawid aktualnie jako Regional Technical Product Manager zajmuje się m.in. prowadzeniem szkoleń z zakresu IO-Link, RFID, Condition monitoringu, Sieci przemysłowych, rozwiązań Przemysłu 4.0.”

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.