Kalendarz
Ładowanie Wydarzenia

Proszki metali a technologie przyrostowe – małe różnice, duże konsekwencje

OPIS WYDARZENIA

W ramach wydarzenia zademonstrowane na żywo zostaną metody charakteryzacji proszków metalowych mające zastosowanie w technologiach przyrostowych. Przedstawione metody określania cech proszków oraz charakterystyki otrzymywane na ich podstawie zostaną odniesione do rezultatów procesów przyrostowych prowadzonych ich użyciem.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU?

Podczas demonstracji zaprezentowane zostaną metody charakteryzowania proszków metalowych, z określeniem ich przydatności do wykorzystania w technologiach przyrostowych, dodatkowo omawiając wpływ poszczególnych cech na proces L-PBF i jego rezultat. Trenerzy podzielą się doświadczeniem, że nie zawsze dostarczany proszek mieści się w deklarowanym przedziale średnic cząstek oraz dlaczego bardzo małe/duże cząstki proszku nie są pożądane w dużych ilościach. Dowiemy się jak zmienia się proszek w czasie wielokrotnego użycia. Ponadto wyjaśnione zostanie czy i dlaczego kształt proszku (morfologia cząstek) ma duże znaczenie dla przebiegu procesu L-PBF. W trakcie szkolenia zademonstrowane zostaną procedury i aparatura badawcza, stosowane na Politechnice Wrocławskiej, wykorzystywane celem pełnego scharakteryzowania proszków metalowych przetwarzanych w technologiach przyrostowych.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Dla osób początkujących jak i średniozaawansowanych.

OPIS TRENERA

Dr inż. Andrzej Pawlak, od dziesięciu lat związany z działalnością na Politechnice Wrocławskiej w obszarze technologii z grupy Powder Bed Fusion. Jego doświadczenie dotyczy przetwarzania materiałów metalicznych stanowiących duże wyzwania w technologii SLM/DMLS/L-PBF, jak np. stopy magnezu czy aluminium. Wykonawca w projektach badawczo-rozwojowych dla branży medycznej, lotniczej i motoryzacyjnej; autor publikacji, raportów dla przemysłu oraz wdrożeń komercyjnych w obszarze AM.

 

Dr inż. Konrad Gruber, specjalista w zakresie wytwarzania przyrostowego oraz inżynierii materiałowej. Od 2014 roku związany z Politechniką Wrocławską, gdzie realizuje prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii przyrostowych przetwarzających stopy metali (L-PBF/SLM, EB-PBF/EBM). Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych kierowanych do branży lotniczej oraz energetycznej. Autor publikacji, raportów i wdrożeń przemysłowych z zakresu technologii AM oraz inżynierii materiałowej.

AGENDA

1. Wprowadzenie.

2. Rozkład wielkości cząstek proszku.

  • Jak interpretować wykresy określające rozkład wielkości cząstek?
  • Metody określania udziału poszczególnych frakcji: analiza sitowa, dyfrakcja laserowa, analiza obrazu. 

3. Kształt cząstek proszku

  • Dlaczego kształt cząstek proszku jest ważny?
  • Metody oceny kształtu cząstek proszku (mikroskopia elektronowa i optyczna, CT).

Przerwa kawowo-lunchowa

4. Refleksyjność

  • Czy każdy rodzaj metalu da się przetwarzać w technologiach L-PBF?

5. Sypkość proszku

  • Statyczna – lejek Halla. 
  • Dynamiczna – bęben rotacyjny.

6. Podsumowanie.

Szczegóły wydarzenia

Data: 21 października
Czas: 13:00 - 16:00
Miejsce: Politechnika Wrocławska
Organizator: Politechnika Wrocławska
Adres: budynek B4, Łukasiewicza 5/7

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.