Kalendarz
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Nie masz czasu czekać na szkolenie?

Skorzystaj z usługi doradczej lub implementacyjnej

Od przetwarzania tradycyjnego ku chmurze obliczeniowej cz. II

Podczas szkolenia o charakterze popularyzatorskim, które stanowić będzie kolejne wydarzenie z cyklu wykładów dotyczących nowoczesnych technologii w Przemyśle 4.0, autor przybliży w prosty i przystępny sposób zagadnienia związane m.in. z ewolucją przetwarzania danych, rodzajami chmur obliczeniowych, ich usługami, korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

zkolenie/wykład otwarty – studenci, general public, przedsiębiorcy zainteresowani możliwościami oraz korzyściami korzystania z chmury obliczeniowej w ramach własnej działalności

Opis Trenera

Dr Krzysztof Hauke jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne związane są z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Zajmuje się problematyką sztucznej inteligencji, analizy danych, business intelligence, zarządzania wiedzą ze szczególnym ukierunkowaniem na instytucje kultury. Od wielu lat promuje przetwarzanie danych oparte o rozwiązania chmury obliczeniowej, nauczanie na odległość, telepracę. Przez wiele lat był Pełnomocnikiem Rektora do spraw nauczania na odległość. Bardzo dobrze zna technologię baza danych. Rozwiązania oparte o technologię baz danych skutecznie realizował przez wiele lat w biznesie. Promotor ponad 300 prac dyplomowych i magisterskich, wykładowca wielu studiów podyplomowych. Jest autorem ponad 100 pozycji naukowych. Kierownik lub wykonawca wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i NCBiR.

Agenda

 • Ewolucja przetwarzania danych
 • Problemy współczesnego IT
 • Definicja pojęcia chmury obliczeniowej
 • Rodzaje chmur obliczeniowych
 • Usługi chmury obliczeniowej
 • Lokalizacja chmury obliczeniowej
 • Chmura obliczeniowa – korzyści
 • Chmura obliczeniowa – wady
 • Chmura obliczeniowa – zagrożenia
 • Podsumowanie

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.