Kalendarz

Partnerzy projektu

Konsorcjum tworzy 5 eksperckich organizacji:

Politechnika Wrocławska

to uczelnia z 75-letnią historią i doświadczeniem. Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia oraz prowadzonym na niej licznym badaniom naukowym, obecnie uznana jest za jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju.

Jednostka badawcza CAMT-FPC (Centre for Advanced Manufacturing Technologies – Fraunhofer Project Center CAMT-FPC), która jako reprezentacja PWR odgrywać będzie kluczową rolę w projekcie Level 4.0, jest liderem w zakresie rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii.

Wspólnie z licznymi partnerami naukowymi, a także polskimi i zagranicznymi firmami z branży motoryzacyjnej, lotniczej, medycznej i farmaceutycznej prowadzi badania w obszarach technologii przyrostowych, automatyzacji i robotyzacji, wirtualnej rzeczywistości oraz algorytmów uczących się.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

to liczący się ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz jedna z największych szkół ekonomicznych w kraju. Uczelnia odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów i w prowadzeniu badań naukowych. Jest aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych, ma także bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą.

Obecnie uczelnia realizuje ponad 40 projektów, w tym 3 projekty w ramach prestiżowego Programu Horyzont 2020. Katedra Systemów Informacyjnych, reprezentująca Uczelnię w projekcie Level 4.0 wraz z krajowymi i zagranicznymi partnerami naukowymi i firmami, realizuje badania i projekty naukowe m.in. w obszarze rozwoju systemów informatycznych zarządzania, cyberbezpieczeństwa, blockchain, sztucznej inteligencji, technologii przetwarzania w chmurze itp.

Wrocławski Park Technologiczny (WPT)

jest wiodącym ośrodkiem przedsiębiorczości i promocji nowych technologii, którego głównym akcjonariuszem jest Gmina Wrocław. Spółka koncentruje się na współpracy z firmami z branży wysokich technologii, ośrodkami naukowymi i badawczymi. Wrocławski Park Technologiczny ma doświadczenie w realizacji projektów z partnerami z kraju i zagranicy.

Ośrodek brał udział w ośmiu projektach krajowych i międzynarodowych, współfinansowanych przez UE. W WPT znajduje się 12 różnych laboratoriów, w tym dwa laboratoria dedykowane branży cyfrowej (Laboratorium Cyfryzacji, Przekazu, Przechowywania i Ochrony Danych i Centrum Modelowania oraz Usług Hostingowych i Kolokacyjnych).

Balluff Sp. z o.o

to wiodący dostawca rozwiązań dla wszystkich obszarów automatyzacji produkcji. Istniejąca od niemal 100 lat firma o globalnym zasięgu w Polsce działa od 1998 roku. Balluff Sp. z o.o specjalizuje się w tworzeniu systemów identyfikacji optycznej oraz RFID, systemów wizyjnych, systemów bezpieczeństwa pracy i urządzeń służących do wizualizacji procesów, a także w IIoT, sensoryce czy w rozwiązaniach do sieci przemysłowych wraz z IO-Link.

Licząca 4000 pracowników organizacja wyznacza trendy na światowych rynkach i wspiera w rozwoju przedsiębiorstwa ze wszystkich branż, pomagając im w planowaniu produkcji, optymalizacji kosztów i zarządzaniu jakością. Kierując się dewizą „innovating automation”​, Balluff Sp. z o.o opracowuje technologie przyszłości we współpracy ze stowarzyszeniami, uniwersytetami i placówkami badawczymi.

TestArmy Group S.A

specjalizuje się w obszarze testowania nowych technologii: od aplikacji bankowych, poprzez nowoczesne sklepy internetowe, aż po inteligentne aplikacje do śledzenia zmian skórnych. Firma oferuje testy użyteczności, bezpieczeństwa, wydajnościowe oraz funkcjonalne i jest czwartym największym dostawcą usług tego typu na polskim rynku, działającym w branży od 10 lat.

TestArmy Group S.A realizuje około 150 projektów rocznie. W jej portfolio klientów znalazły się m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz międzynarodowe marki takie jak Samsung, Philips, MediaMarkt, Credit Agricole i Raiffeisen Bank. Na TestArmy Group S.A. składają się 3 marki: TestArmy, CyberForces oraz Testuj.pl.

Dowiedz się więcej o planowanych przez nas wydarzeniach