Kalendarz

Partnerzy projektu

Konsorcjum tworzy 5 eksperckich organizacji:

Politechnika Wrocławska

to uczelnia z 75-letnią historią i doświadczeniem. Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia oraz prowadzonym na niej licznym badaniom naukowym, obecnie uznana jest za jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju.

Jednostka badawcza CAMT-FPC (Centre for Advanced Manufacturing Technologies – Fraunhofer Project Center CAMT-FPC), która jako reprezentacja PWR odgrywać będzie kluczową rolę w projekcie Level 4.0, jest liderem w zakresie rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii.

Wspólnie z licznymi partnerami naukowymi, a także polskimi i zagranicznymi firmami z branży motoryzacyjnej, lotniczej, medycznej i farmaceutycznej prowadzi badania w obszarach technologii przyrostowych, automatyzacji i robotyzacji, wirtualnej rzeczywistości oraz algorytmów uczących się.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

to liczący się ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz jedna z największych szkół ekonomicznych w kraju. Uczelnia odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów i w prowadzeniu badań naukowych. Jest aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych, ma także bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą.

Obecnie uczelnia realizuje ponad 40 projektów, w tym 3 projekty w ramach prestiżowego Programu Horyzont 2020. Katedra Systemów Informacyjnych, reprezentująca Uczelnię w projekcie Level 4.0 wraz z krajowymi i zagranicznymi partnerami naukowymi i firmami, realizuje badania i projekty naukowe m.in. w obszarze rozwoju systemów informatycznych zarządzania, cyberbezpieczeństwa, blockchain, sztucznej inteligencji, technologii przetwarzania w chmurze itp.

Wrocławski Park Technologiczny (WPT)

jest wiodącym ośrodkiem przedsiębiorczości i promocji nowych technologii, którego głównym akcjonariuszem jest Gmina Wrocław. Spółka koncentruje się na współpracy z firmami z branży wysokich technologii, ośrodkami naukowymi i badawczymi. Wrocławski Park Technologiczny ma doświadczenie w realizacji projektów z partnerami z kraju i zagranicy.

Ośrodek brał udział w ośmiu projektach krajowych i międzynarodowych, współfinansowanych przez UE. W WPT znajduje się 12 różnych laboratoriów, w tym dwa laboratoria dedykowane branży cyfrowej (Laboratorium Cyfryzacji, Przekazu, Przechowywania i Ochrony Danych i Centrum Modelowania oraz Usług Hostingowych i Kolokacyjnych).

Balluff Sp. z o.o

to wiodący dostawca rozwiązań dla wszystkich obszarów automatyzacji produkcji. Istniejąca od niemal 100 lat firma o globalnym zasięgu w Polsce działa od 1998 roku. Balluff Sp. z o.o specjalizuje się w tworzeniu systemów identyfikacji optycznej oraz RFID, systemów wizyjnych, systemów bezpieczeństwa pracy i urządzeń służących do wizualizacji procesów, a także w IIoT, sensoryce czy w rozwiązaniach do sieci przemysłowych wraz z IO-Link.

Licząca 4000 pracowników organizacja wyznacza trendy na światowych rynkach i wspiera w rozwoju przedsiębiorstwa ze wszystkich branż, pomagając im w planowaniu produkcji, optymalizacji kosztów i zarządzaniu jakością. Kierując się dewizą „innovating automation”​, Balluff Sp. z o.o opracowuje technologie przyszłości we współpracy ze stowarzyszeniami, uniwersytetami i placówkami badawczymi.

TestArmy Group S.A

specjalizuje się w obszarze testowania nowych technologii: od aplikacji bankowych, poprzez nowoczesne sklepy internetowe, aż po inteligentne aplikacje do śledzenia zmian skórnych. Firma oferuje testy użyteczności, bezpieczeństwa, wydajnościowe oraz funkcjonalne i jest czwartym największym dostawcą usług tego typu na polskim rynku, działającym w branży od 10 lat.

TestArmy Group S.A realizuje około 150 projektów rocznie. W jej portfolio klientów znalazły się m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz międzynarodowe marki takie jak Samsung, Philips, MediaMarkt, Credit Agricole i Raiffeisen Bank. Na TestArmy Group S.A. składają się 3 marki: TestArmy, CyberForces oraz Testuj.pl.

Dowiedz się więcej o planowanych przez nas wydarzeniach

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.