Kalendarz
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Druk 3D z metalu, czyli o technologiach PBF/M – podstawy teoretyczne i praktyczne przykłady wykorzystania (część 1 z 2)

OPIS WYDARZENIA

W ramach wydarzenia kompleksowo omówione zostanie zagadnienie zastosowania technologii z grupy PBF/M w produkcji wyrobów funkcjonalnych. Omówione zostaną podstawy teoretyczne i zjawiska fizyczne opisujące procesy wytwórcze, a także wynikające z nich możliwości i ograniczenia. Ponadto w drugiej części wydarzenia, przedstawione zostaną koszty związane z wdrożeniem technologii PBF/M, wytwarzaniem obiektów w szczególności ich strukturą w cenie finalnego wyrobu. Wydarzenie zostanie podsumowane przeglądem najciekawszych przykładów wykorzystania technologii przyrostowych w różnych gałęziach przemysłu: medycznym, aerospace, oraz motoryzacyjnym.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU?

Podczas webinarium uczestnicy zagłębią się w procesy z grupy Powder Bed Fusion. Poznają podstawowe zjawiska zachodzące podczas przetapiania proszków metali, zapoznają się z metodami weryfikacji materiału wsadowego jak i mechanicznej charakteryzacji wyrobów gotowych.

Uczestnicy przede wszystkim podczas webinarium dowiedzą się:

 • Czy wszystkie obiekty da się drukować pod względem technologicznym?
 • Czy wszystkie przedmioty da się drukować z punktu widzenia ekonomii procesów?
 • Jak najefektywniej wykorzystano technologie PBF/M na rzeczywistych przykładach innych użytkowników.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Dla osób początkujących jak i średniozaawansowanych.

OPIS TRENERA

Dr inż. Andrzej Pawlak, od dziesięciu lat związany z działalnością na Politechnice Wrocławskiej w obszarze technologii z grupy Powder Bed Fusion. Jego doświadczenie dotyczy przetwarzania materiałów metalicznych stanowiących duże wyzwania w technologii SLM/DMLS/L-PBF, jak np. stopy magnezu czy aluminium. Wykonawca w projektach badawczo-rozwojowych dla branży medycznej, lotniczej i motoryzacyjnej; autor publikacji, raportów dla przemysłu oraz wdrożeń komercyjnych w obszarze AM.

Mgr inż. Konrad Gruber, specjalista w zakresie wytwarzania przyrostowego oraz inżynierii materiałowej. Od 2014 roku związany z Politechniką Wrocławską, gdzie realizuje prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii przyrostowych przetwarzających stopy metali (L-PBF/SLM, EB-PBF/EBM). Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych kierowanych do branży lotniczej oraz energetycznej. Autor publikacji, raportów i wdrożeń przemysłowych z zakresu technologii AM oraz inżynierii materiałowej.

AGENDA

 1. Wprowadzenie
 2. Technologie Metal AM, w tym technologie PBF/M
 3. Zjawiska zachodzące w czasie procesu L-PBF (SLM, DMLS)
 4. Zjawiska zachodzące w czasie procesu Technologia EB-PBF (EBM)
 5. Badania materiału wejściowego (proszki metali)
 6. Badania materiału wyjściowego (stan materiału po przetworzeniu)
 7. Obróbka poprocesowa (cieplna i powierzchniowa) elementów wytworzonych w L-PBF i EB-PBF
 8. Końcowe własności mechaniczne materiałów wytworzonych w L-PBF i EB-PBF
 9. Podsumowanie części pierwszej

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Politechnikę Wrocławską (administratora danych i konsorcjantów (Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A.) w ramach przedsięwzięcia w Programie pn. „Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław” w związku ze świadczeniem usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

 

Sign up to our newsletter

I agree for the use of personal data. I have been informed about the processing of my personal data and I consent to the processing of my personal data provided in the form above by the Wrocław University of Science and Technology (data controller and consortium members (University of Economics in Wrocław, Wrocław Technology Park SA, Balluff Sp. Z oo and TestArmy Group SA) as part of the project under the Program called "Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław" in connection with the provision of digital transformation support services, including demonstration, consulting, implementation, training and education as well as information and promotion activities.